Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 292.074
Online: 11

Chiều ngày 12/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nhìn lại một năm hoạt động, đối chiếu với các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022, tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn để đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2022, trong bối cảnh gặp khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 và những diễn biến bất ổn, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, nhưng các phong trào thi đua yêu nước đều được cán bộ, công chức, người lao động triển khai thực hiện đầy đủ, tạo chuyển biến rõ nét. Trong bối cảnh không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiều nhiệm vụ mới, nhưng biên chế và kinh phí hoạt động tiếp tục cắt giảm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vẫn thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của mình.

Trong nhiệm vụ chuyên môn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị nắm bắt tình hình tư tưởng, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo, nổi bật là: hoàn thành tốt công tác tham mưu học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy; tham mưu tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947-20/2/2022); tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh năm 2022; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1017-QĐ/TU, ngày 25/4/2022 về ban hành “Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”, Kết luận số 801-KL/TU “về nâng cao công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”, Quy định số 1036-QĐ/TU “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn”; thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 trong đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; thông tin kịp thời các sự kiện thời sự trong nước và quốc tế; công tác định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, các lĩnh vực lý luận chính trị, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được quan tâm thực hiện; công tác thẩm tra, thẩm định các chương trình, kế hoạch, đề án của các ngành trong khối bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, công tác quốc phòng và an ninh, xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể và công tác từ thiện, hoạt động xã hội cũng gặt hái nhiều dấu ấn tích cực, nhận được sự ghi nhận từ các cơ quan cấp trên. Về tập thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tặng nhiều bằng khen của các cấp, các ngành, nổi bật là: Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương về thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong công tác báo chí năm 2022 và Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Hội nghị cũng đã lắng nghe báo cáo công khai kết quả hoạt động tài chính, công tác thi đua, công tác thanh tra nhân dân năm 2022 và tổng hợp ý kiến góp ý vào báo cáo công tác năm 2022, nhiệm vụ năm 2023, các đề xuất, kiến nghị của cán bộ, công chức. Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 3 đồng chí đại diện cho tiếng nói của cán bộ, công chức cơ quan.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực vượt khó tìm giải pháp của tập thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong năm vừa qua và những ý kiến góp ý thẳng thắn, chất lượng. Đồng chí cũng đã trực tiếp trao đổi, trả lời những kiến nghị một cách dân chủ, khách quan.

Nhân dịp này, hội nghị đã khen thưởng, trao Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2022; trao Quyết định công nhận tập thể lao động xuất sắc cho 02 phòng chuyên môn, công dân kiểu mẫu cho 07 cá nhân, chiến sĩ thi đua cơ sở cho 08 cá nhân; Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Lao động giỏi và đóng góp cho tổ chức công đoàn năm 2022; Giấy khen của Đảng ủy Ban cho 01 chi bộ và 05 đảng viên; Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn cho 07 đoàn viên.

Với phương châm Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua, ký cam kết thi đua năm 2023 và thông qua các nội dung Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Mười, Phó Trưởng ban Thường trực đề nghị bộ phận soạn thảo tổng hợp các ý kiến hội nghị đã biểu quyết thông qua, các phòng chủ động nghiên cứu những ý kiến đã đề xuất để đưa vào chương trình công tác năm 2023. Thay mặt lãnh đạo Ban, đồng chí gửi lời cảm ơn tập thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vì một năm đầy nỗ lực, gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào.

Trong năm tới, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực đề nghị mỗi cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, phát huy tính tự giác, lòng tự trọng của mỗi cán bộ, công chức để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao; đồng chí tin tưởng, trong năm 2023, với những thách thức với sự nỗ lực, cố gắng và bản lĩnh của người cán bộ tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Hội nghị đề ra.

BTGTU