Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 292.093
Online: 6

Thực hiện Công văn số 3224 -CV/BTGTW, ngày 24/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 7/2022 bằng hình thức trực tuyến, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tiếp phát sóng Hội nghị trực tuyến tháng 7/2022 gồm các nội dung sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h00’ - 11h30’, ngày 07/7/2022 (thứ Năm).

2. Nội dung Hội nghị:

- Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương thông tin chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới”.

- Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề: “Tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2022; dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2022”.

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền.

BTGTU

 

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.