Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 292.080
Online: 13

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 7 năm 2022 với các nội dung sau:

1. Nội dung Hội nghị:

- Thông tin tình hình triển khai Kế hoạch sáp nhập huyện Đông Sơn vào Thành phố Thanh Hóa.

- Tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh nổi bật 6 tháng đầu năm 2022.

- Giới thiệu chuyên đề toàn khoá học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”

- Triển khai Quyết định số 1017-QĐ/TU, ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1073-QĐ/TU, ngày 07/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc công nhận báo cáo viên cấp tỉnh của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025; Kết luận số 801-KL/TU, ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền.

2. Thời gian:   ½ ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2022 (thứ Năm)

3. Địa điểm: Hội trường C, Trung tâm Hội nghị 25B, thành phố Thanh Hóa.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa trân trọng thông báo !

BTGTU