Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 292.041
Online: 14

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tiếp sóng Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 4/2022.

Thời gian: 8h00' đến 11h30', ngày 06/4/2022 (Chạy thử đường truyền: 14h00'-17h00', ngày 05/4/2022).

Nội dung: 

- Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề: “Tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2022; dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022”.

- Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam báo cáo kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

- Lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam thông tin chuyên đề: “Những kết quả chủ yếu trong công tác khuyến học thời gian qua và vấn đề đặt ra đối với hoạt động của Hội khuyến học các cấp trong thời gian tới”.

- Đại diện Bộ Công an thông tin về 02 dự án Luật: “Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở”; “Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ”.

 - Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền.

TGTH