Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 292.030
Online: 7
 • Đảng ta

  Không có nơi nào trên thế giới này, có một cụm từ “ĐẢNG TA” được lưu luyến trong cửa miệng của đông đảo nhân dân dành cho Đảng cầm quyền. Theo các nhà nghiên cứu chính trị và lịch sử ở trong nước cũng như ở nước ngoài, hai từ đặc biệt ấy hàm chứa tâm trạng và tình cảm quý mến, biết ơn của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, đã và đang lãnh đạo đất nước và xã hội Việt Nam gần một thế kỷ qua, kể từ ngày lập Đảng.
  04/02/2023 19:29:41
 • Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

  Ngày 1/2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.
  04/02/2023 19:29:39
 • Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc bản chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Bất chấp những nỗ lực và thành quả Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được suốt nhiều năm qua, các đối tượng thù địch, chống phá cực đoan không ngừng xuyên tạc con đường mà chúng ta lựa chọn hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, âm mưu lật đổ chế độ. Thực tế này đòi hỏi chúng ta luôn cần tỉnh táo nhận diện và đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả.
  04/02/2023 19:29:37
 • Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

  Tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng. Chính vì vậy, nhiệm vụ này đã và đang được cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai nghiêm túc, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.
  04/02/2023 19:29:33
 • 93 năm đi theo con đường cách mạng của Đảng

  93 năm đi theo con đường cách mạng của Đảng, của Bác Hồ, tỉnh Thanh Hóa đã và đang có đầy đủ thế và lực, diện mạo và sức mạnh nội lực để phát triển vững chắc kinh tế-xã hội.
  03/02/2023 09:56:06
 • Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  Thời gian qua, việc thực hiện các nội dung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã được cụ thể hóa thành việc làm thường xuyên, gắn với chức năng nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân được thể hiện rõ nét. Từ đó, tạo sức lan tỏa rộng rãi đến cán bộ, đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ ở cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở.
  02/02/2023 13:38:50
 • Vì một nền văn hóa dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học

  Việc nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam luôn được Đảng ta đặc biệt coi trọng, coi đó vừa như một mục tiêu chiến lược, vừa như một giải pháp chủ đạo, cốt yếu để thực hiện thành công chiến lược phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
  31/01/2023 15:27:21
 • “Gạn đục, khơi trong” mùa lễ hội

  Đã nhiều năm nay, mỗi mùa lễ hội luôn bắt đầu với đan xen niềm vui lẫn băn khoăn. Lễ hội là thời điểm những giá trị văn hóa dân tộc được sống dậy mạnh mẽ. Nhưng đi kèm với đó, là tình trạng biến tướng, thương mại hóa, lạm dụng lễ hội để trục lợi; vấn nạn “buôn thần, bán thánh”, mê tín, dị đoan… làm mai một giá trị truyền thống, mất đi vẻ đẹp lễ hội. Để lễ hội thích ứng với cuộc sống hôm nay, cần một quá trình “gạn đục, khơi trong”.
  31/01/2023 15:27:19
 • Xây dựng mô hình xã hội học tập đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

  Gia đình là hạt nhân không thể thiếu tạo nên sức mạnh của mỗi một cộng đồng, xã hội. Vì vậy, việc xây dựng các gia đình học tập nhằm tạo nền móng vững chắc cho việc nhân rộng, triển khai các mô hình học tập ở những quy mô khác nhau, đóng góp vào việc xây dựng một xã hội học tập...
  31/01/2023 15:27:18
 • Tăng cường truyền thông chính sách cho người Việt Nam ở nước ngoài

  Với những chiêu trò xảo trá, các tổ chức chống cộng đã đánh lừa niềm tin của một bộ phận đồng bào người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài khiến không ít người nảy sinh cái nhìn, nhận thức lệch lạc về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
  31/01/2023 15:27:13