Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 95.717
Online: 9
  • Đẩy mạnh việc học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh: Một giải pháp để cán bộ, công chức Thanh Hóa thực hiện tốt lời dạy của Bác xây dựng...

    (Baothanhhoa.vn) - Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực gắn với thực tiễn của đất nước và thời đại. Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là một bộ phận trong hệ thống chỉnh thể phong cách của Người và là một trong những di sản vô giá mà Người để lại cho chúng ta. Nghiên cứu phong cách tư duy Hồ Chí Minh sẽ góp phần làm rõ hơn tầm vóc vĩ đại của Người, đồng thời từng bước hình thành và xây dựng phong cách tư duy khoa học cho đội ngũ cán bộ, công chức Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.
    22/02/2021 07:58:46