Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 95.734
Online: 10
/tinhuy/KenhTin/Thi-dua-yeu-nuoc.aspx
/tinhuy/KenhTin/Nong-thon-moi.aspx
Đẩy mạnh việc học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh: Một giải pháp để cán bộ, công chức Thanh Hóa thực hiện tốt lời dạy của Bác xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh “kiểu mẫu”

Đẩy mạnh việc học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh: Một giải pháp để cán bộ, công chức Thanh Hóa thực hiện tốt lời dạy của Bác xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh “kiểu mẫu”

(Baothanhhoa.vn) - Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, thiết thực gắn với thực tiễn của đất nước và thời đại. Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là một bộ... 22/02/2021
 Hoạt động của Tỉnh ủy, Thành ủy